Velkommen
Medlem av
Den Norske Advokatforening
 
 Hovedside
 Tvisteløsning i Norge
 Hva er mekling?
 Mekling i praksis
 Kostnader
 Lenker
 Kontakt oss
KOSTNADER

KostnaderGjennomsnittlig tidsforbruk i meklingsforhandlinger har vist seg å være 4 timer. En mekling krever noe forberedelse og etterarbeid.

Normal fastpris for en mekling er kr 10 000 ekskl. mva.

Det kan også avtales pris for medgåtte timer. Timeprisen er kr 1100 ekskl. mva.

Det kan gis fritt rettsråd ved mekling, se lenken under fri rettshjelp.
Utviklet av IT-systemer