Velkommen
Medlem av
Den Norske Advokatforening
 
 Hovedside
 Tvisteløsning i Norge
 Hva er mekling?
 Mekling i praksis
 Kostnader
 Lenker
 Kontakt oss
TVISTELØSNINGER I NORGE

Organer direkte hjemlet i lov er:
Forliksrådet Tvistemålsloven §1
Forbrukertvistutvalget Lov av 28.04. 1978
Husleiertvistutvalget Husleieloven § 12-5
Pasientskadenemnda Pasientskadeloven § 15-18

Organer med lovfestet godkjenningskjerne:
Bankklagenemnda Finansavtaleloven § 4
Boligtvistnemnda Bustadoppføringsloven § 64
Forsikringsskadenemnda og avkortningsnemnda Forsikringsavtaleloven § 20-1
Inkassoklagenemnda Inkassoloven §§ 22 – 27

TVISTELØSNINGER I NORGEBransjenemnder:
Disiplinærnemnda for advokatvirksomhet
Klagenemnda for bilutleie
Klagenemnda for eiendomsmeglertjenester
Klagenemnda for gravferdstjenester
Klagenemnda for rutefly
Klagenemnda for teletorgtjenester
Klagenemnda for vask og rens
Parkeringsklagenemnda
Reklamasjonsnemnda for elektriske husholdningsapparater
Reklamasjonsnemnda for fotografarbeider
Reklamasjonsnemnda for pakkereiser
Reklamasjonsnemnda for takstmenn
Teleklagenemnda.

Tvisteløsning i husleieforhold:
Husleietvistutvalget Husleielovens § 12-5
Takstnemnd Husleieloven § 12-2
Boligtvistnemnda
Oppmannsordning etter NS. 8403
Utviklet av IT-systemer