Velkommen
Medlem av
Den Norske Advokatforening
 
 Hovedside
 Tvisteløsning i Norge
 Hva er mekling?
 Mekling i praksis
 Kostnader
 Lenker
 Kontakt oss
ADVOKATENE GULLAKER ANS

Vårt firma, Advokatene Gullaker ANS, har et aktivt forhold til alternative tvisteløsningsmetoder.

Se liste over godkjente meklere.

Fordelene for våre klienter ved en tvisteløsning uten domstolsbehandling er at
  • det går raskere
  • det er billigere
  • klienten medvirker selv aktivt til løsningen
  • løsningen kan skreddersys partenes behov sett i en større sammenheng
  • klientene vil normalt oppleve at prosessen er vennligere og smidigere.
meklingsadvokatene.noMekling er forhandlinger mellom parter administrert av en nøytral mellommann i den hensikt å komme til en enighet som partene selv er ansvarlig for.

Meklingsprosessen baseres på visse grunnleggende prinsipper, selv om den enkelte meklers metode kan variere.

Hvis partene kommer til en enighet, skal det nedtegnes en skriftlig avtale.
Utviklet av IT-systemer